strona główna
zaręczyny usc Kościół terminarz przesądy forum dyskusyjne
Obrączki
  Panna       Młoda
Pan    Młody
  Kwiaty &  Dekoracje
Zaproszenia
 Sale     Weselne
Samochód
  Fotograf
Video
 Muzyka &      Taniec
Fryzjer &   Makijaż
 Podróż    Poślubna
Urząd Stanu Cywilnego

Przyszli małżonkowie zgłaszają się do właściwego sobie - ze względu na miejsce urodzenia, a nie zamieszkania - Urzędu Stanu Cywilnego i pobierają odpis skrócony aktu urodzenia. Osoby rozwiedzione odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o otrzymanym rozwodzie - w USC właściwego ze względu na zawarcie poprzedniego małżeństwa, natomiast wdowcy - skrócony odpis aktu zgonu poprzedniego małżonka (USC właściwy ze względu na miejsce zgonu współmałżonka). Istnieje możliwość przesłania odpisu z odpowiedniego USC. Występuje się w tym celu ze specjalnym wnioskiem do USC, w którym będą załatwiane pozostałe formalności.

Z właściwymi dokumentami - (dokumenty nie mogą być fotokopiami) - i dowodem osobistym należy udać się w wybranym urzędzie aby złożyć:
- zapewnienie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa
- podanie o zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa w celu przedłożenia go w parafii (jeżeli zamierzacie wziąć ślub kościelny)
- oświadczenie o przyjmowaniu po ślubie nazwisk przez małżonków i przyszłe potomstwo.

Po uiszczeniu opłat otrzymujecie kopie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Dokumenty są ważne przez okres 3 miesięcy.

Jeżeli decydujecie się na ślub cywilny warto wiedzieć, że ustawowy termin oczekiwania na ślub to miesiąc i jeden dzień. Możecie zawrzeć związek małżeński w dowolnie przez was wybranym USC lub nawet w dowolnym miejscu...

Ceremonia zawarcia związku małżeńskiego odbywa się w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego i dwóch pełnoletnich świadków. Pierwsza i najważniejsza część uroczystości trwa około 10-15 minut. W tym czasie urzędnik wygłasza mowę o roli małżeństwa jako podstawowej komórki społeczeństwa. Następnie młodzi powtarzają po nim słowa przysięgi małżeńskiej oświadczając, że dobrowolnie wstępują w związek małżeński i że uczynią wszystko, by ich małżeństwo było trwałe i szczęśliwe. Jako symbol zawartego związku małżonkowie zakładają sobie nawzajem obrączki. Kolejnym punktem uroczystości jest podpisanie aktu małżeństwa, najpierw przez Państwa Młodych, a następnie przez świadków oraz urzędnika U.S.C. Ceremonię kończą życzenia dla nowo zaślubionych, które jako pierwszy składa urzędnik, a następnie świadkowie, rodzice pary młodej i pozostali uczestnicy ceremonii. Tradycyjnie po głównej części uroczystości uczestnicy przechodzą do innej, bardziej kameralnej sali, w której wznoszony jest toast za pomyślność nowo poślubionych małżonków.

 
 
e-mail