strona główna
zaręczyny usc Kościół terminarz przesądy forum dyskusyjne
Obrączki
  Panna       Młoda
Pan    Młody
  Kwiaty &  Dekoracje
Zaproszenia
 Sale     Weselne
Samochód
  Fotograf
Video
 Muzyka &      Taniec
Fryzjer &   Makijaż
 Podróż    Poślubna
Ślub kościelny

    Ślub Kościelny powinien być zawarty w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego. Oczywiście nie jest to reguła i sakrament ten może być udzielony w innej parafii po spełnieniu odpowiednich formalności. Na 6 m-cy przed wybraną datą ślubu należy udać się do kancelarii parafialnej w celu ustalenia dokładnego terminu. Niektóre parafie pobierają zwrotną kaucję za rezerwację terminu - około 50zł. Jeżeli chce się zawrzeć ślub podczas Mszy Św powinno się to uzgodnić z księdzem w momencie ustalania terminu ślubu. Nie zawsze istnieje taka możliwość. Należy podjąć decyzję czy będzie to ślub konkordatowy czy tylko ślub kościelny. Ślub konkordatowy jest jednocześnie ślubem cywilnym i sakramentem małżeństwa. Decydując się na ten rodzaj ślubu, należy pamiętać o wypełnieniu w odpowiednim czasie formalności w Urzędzie Stanu Cywilnego rejonowego dla miejsca zameldowania jednego z przyszłych małżonków.
    Datę ślubu należy potwierdzić w terminie wyznaczonym przez księdza. W przypadku zmiany terminu lub jego anulowania należy jak najszybciej powiadomić o tym kancelarię parafialną, aby nie blokować miejsca innym. Brak potwierdzenia powoduje anulowanie ustalonego terminu uroczystości.
    Z parafii gdzie się przyjmowało sakrament chrztu należy pobrać metryki chrztu, z zaznaczeniem, że są do ślubu kościelnego - data wystawienia nie może przekraczać 3 miesięcy. Parafia, w której przyjmowało się bierzmowanie ma obowiązek przesłania tej informacji do parafii chrztu, dlatego informacja o przyjętym sakramencie powinna znaleźć się na metryce chrztu.
    Z Urzędu Stanu Cywilnego właściwego dla miejsca zameldowania należy wziąć zaświadczenie (w 3 egzemplarzach) stwierdzające brak okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Zaświadczenie to nie może stracić ważności przed wyznaczoną datą ślubu.
    3 miesiące przed ustaloną data ślubu, spisuje się protokół przedślubny. Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej z następującymi dokumentami:

 • dowód osobisty
 • ostatnie świadectwa nauki religii
 • metryka chrztu
 • zaświadczeniem o bierzmowaniu jeżeli nie zaznaczono tego na świadectwie chrztu
 • zaświadczenie z U.S.C. o braku okoliczności wykluczających zawarciu małżeństwa
    Po spisaniu protokołu, przez dwie kolejne niedziele głoszone są zapowiedzi. Jeżeli jedno z narzeczonych jest z poza parafii, zapowiedzi muszą być wygłoszone również w jej parafii. Ksiądz spisujący protokół wydaje wówczas dokument polecający wygłoszenie zapowiedzi. Narzeczeni we własnym zakresie dostarczają go do parafii, w której głoszone będą zapowiedzi. Fakt wygłoszenia zapowiedzi musi być potwierdzony na specjalnym zaświadczeniu, które należy dostarczyć do kancelarii parafii, w której planuje się przyjęcie ślubu.
    Na 3 m-ce przed ślubem rozpocząć kurs przedmałżeński. Kurs trwa 10 tygodni. Pierwszą spowiedź przedślubną należy odbyć po spisaniu protokołu, powinna mieć potwierdzenie na specjalnym formularzu.
    Osoby, które nie były bierzmowane powinny przygotować się i przystąpić do tego sakramentu. W tym celu należy zgłosić się do własnej parafii i tam zacząć przygotowania do tego sakramentu. Kurs trwa około jednego miesiąca - w zależności od wiedzy kandydata. Na podstawie skierowania od księdza przygotowującego, przyjmuje się sakrament w wyznaczonej parafii.
    Najpóźniej do ostatniego tygodnia przed ślubem odbyć w spotkaniach w poradni rodzinnej.
    W tygodniu ślubu trzeba zgłosić się do kancelarii parafialnej w celu spisania aktu ślubu. Należy przynieść ze sobą:
 • dowody osobiste
 • potwierdzenie nauk przedmałżeńskich i odbycia spotkań w poradni rodzinnej
 • zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi jeżeli głoszone były w innej parafii
 • zaświadczenie z U.S.C.
    Do spisania aktu ślubu zgłaszają się również dwaj świadkowie z dowodami osobistymi. Gdyby z ważnych powodów nie mogli stawić się osobiście, narzeczeni mogą przynieść ich dane:
 • imię i nazwisko
 • rok urodzenia
 • wyznanie
 • zawód
 • adres zamieszkania
    Przy okazji spisywania aktu ślubu omawia się przebieg uroczystości, zachowanie się w trakcie udzielania ślubu. Oprawę muzyczną uzgadnia się z organistą, wystrój kościoła z kościelnym.
    Dzień przed ślubem należy odbyć drugą spowiedź - z potwierdzeniem.
    W dniu ślubu należy przyjechać do kościoła na około 15 min przed uroczystością. Wraz ze świadkami przejść do zakrystii przynosząc zaświadczenia o spowiedzi. Wobec świadków i duchownego, który będzie obecny przy zawieraniu małżeństwa narzeczeni potwierdzają wolę wywarcia skutków cywilnych małżeństwa kanonicznego, składając podpisy w odpowiednich miejscach zaświadczenia o zawarciu małżeństwa, na wszystkich trzech egzemplarzach. To samo czynią świadkowie, natomiast duchowny asystujący złoży swój podpis dopiero po zawarciu małżeństwa konkordatowego.
    Uroczystość zawarcia związku małżeńskiego przebiega według ustalonego wcześniej programu. Życzenia powinno się przyjmować w kruchcie kościoła lub przed kościołem. Świadkowie powinni dopilnować aby zostały zamknięte drzwi pomiędzy kościołem a kruchtą, aby nie zakłócać uroczystości następnej pary przyjmującej sakrament małżeństwa.
    Nie w każdym kościele jest zwyczaj obsypywania nowożeńców w chwili przyjmowania życzeń monetami, ryżem czy kaszą.
    Wykonywanie zdjęć, nagrywanie i filmowanie powinno być ustalone wcześniej z księdzem błogosławiącym dany związek małżeński.
    Po odpisy skróconych aktów małżeństwa i pieczątki w dowodach osobistych należy się zgłosić do odpowiedniego dla danego kościoła Urzędu Stanu Cywilnego po 10 dniach od daty zawarcia związku małżeńskiego.

 
 
e-mail